Hemen Jüri olmak için başvurun ve hedefinizi büyütün.
 
Dilediğiniz konu başlığında fotoğraf yarışmasına jüri üyesi olmak için formumuzu doldurabilirsiniz. 
Başvurunuz değerlendirmeye alınıp en kısa sürede cevaplanacaktır.
 
Hangi fotoğraf yarışması kategorilerinde jüri olmayı tercih edersiniz? 
Lütfen tercihinizi belirtiniz. Detaylı fotoğrafçılık kariyerinizi ve özgeçmişinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız.
 
Şimdi Bize Katılın.

Siteye kayıtlı olduğunuz mail adresinizi yazınız.
JÜRİ BAŞVURUSU ve JÜRİ ÜYELİĞİ ANLAŞMASı

-21 yaşını dolduran her fotoğrafçı/eğitmen/sanatçı Masterfototim & Fototim yarışmalarında jüri olmak için başvuru yapabilir.

-Jüri aday başvuruları dil,din,ırk, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın her devletten/milletten olabilir. Uluslararası kimliği ile MASTERFOTOTIM bunu desteklemektedir.

-Jüri ol başvuruları değerlendirmeye alınarak onaylanabilir veya red edilebilir. Red edilen başvurulara red cevabı verilir,  fakat her hangi bir yorum getirilmeyecektir.

-Başvurular kategorilere göre sınıflandırılır ve kategorilere göre yarışmalarda görevlendirilebilir. Tüm kategori tercihi ile  jürilik yapabilmek için en az 3 kez farklı yarışmada  jürilik yapmış olma  şartı aranacaktır.

-Her yarışmada 5 veya 7 adet jüri yer alır.  Daha önce başvurup MASTERFOTOTIM de jürilik yapmış olan jüri üyeleri jürinin ilk 3 veya 4 kişisini teşkil edecektir.
Kalan boşluklar için 2 veya 3 jüri kontenjanı yeni başvurular için ayrılmaktadır.

-Jüri toplantıları belirli bir merkezde toplanarak veya dijital/sanal ortam üzerinde canlı toplantı yoluyla yapılacaktır.

-Jüri başvuruları öncelikli olarak kategori seçimi ve başvuru sırasına göre görevlendirilecektir. Görevlendirmeyi sağlık, kişisel vb sorunlar nedeniyle ertelemek isteyen jüri üyesinin yerine sıradan jüri üyesi atanacaktır.

-Yarışma jürilikleri duyurulduktan sonra değiştirilmez en az 3 jüri üyesi ile seçimler yapılır.

-Seçimlerde; fotoğrafların öncelikli tercihi konu başlığına uygunluk, özgün kadraj, sanatsal bakış vb kaygılar taşımak üzerinedir. MASTERFOTOTIM fotoğraf sanatının gelişimine ışık tutacak özgün eserlerin seçilmesine öncelik vermektedir.

-Jüri üyelerinin seçimlerdeki başarıları gerek MaSTERFOTOTIM üst jüri heyeti gerekse üyelerin anketleriyle otokontrol edilir. Üst üste iki kez  başarısız bulunan yeni jüri üyeleri  yeni yarışmalarda görevlendirilmeyecektir.

-Fotoğraf seçiminde akraba, eş, dost, kişi kayırma yaptığı belirlenen jüri Masterfototim jüri havuzundan çıkarılır.

-Jüri üyeliği için ücret talep edilemez. Jüri üyelerine her hangi bir ücret vb ödeme yapılmaz.

-Jürilik başvurusu yapan veya jüri olan üye, eposta ile bildirerek  jüri havuzundan, jürilik görevinden ayrılabilir.

-Masterfototim kuralları değiştirme hakkına her şekilde sahiptir. Kural değişikliklerini kontrol etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Masterfototim herhangi bir duyuru yapmak zorunda değildir.

-Jüri başvurusu yapmakla bu kuralları okuyup anladığınızı ve kuralları kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.
=